Pārvaldes jaunumi

Vecpiebalgas apvienības aktualitātes jūnijā

Pasākumi

Piektdien, 3.jūnijā notiks grāmatas apmaiņas kioska un vēstures objektu informācijas loga atvēršana Taurenes autobusu pieturā.

Rūķu namiņā “Griškās”, Vecpiebalgā 4.jūnijā, plkst.11.00 notiks pasākums – Rūķu diena Vecpiebalgā. Rūķu dienā būs iespēja piedalīties meistarklasēs, stafetēs, sadziedāties un piedalīties citās aktivitātēs. Rūķu diena būs aizraujošs notikums ģimenēm un ikvienam, lai jautri pavadītu laiku un kopā darītu labus darbus.

Svētdien, 5.jūnijā, plkst.12.00 Vecpiebalgas viesistabā sāksies Vasarsvētku svinības – “Vasarsvētku brančs”. Programmā: muzikālā programma bērniem, saldējumu un sveču liešanas darbnīca bērniem, mājražotāju gardumu degustācija un to iegāde, uz dzīvās uguns ceptas pankūkas. Īpašie viesi: grupas Elektro Folk soliste Iveta Baumane un dziedātājs Roberts Pētersons duetā “Eridana”.

Taurenes “Nēķena” muižas pagrabos 17.jūnijā, plkst.19.00  ziedu izstādes “No Jāņiem līdz Pēteriem” atklāšana. Dārza ziedi, lauku ziedu pušķi un kompozīcijas jānodod no 15.06.22. Sīkāka informācija: Ginta Babre – 22032942. Vakarā paredzēts tirdziņš, plkst.19.00 Andra Baltača koncertstāsts “Es būšu klāt” Taurenes estrādē, savukārt, plkst.22.00 zaļumballe kopā ar grupu Baltie lāči.

Alauksta estrādē 18.jūnijā, plkst.18.00 Vecpiebalgas teātra “Sumaisītis” izrāde R .Blaumanis “Skroderdienas Silmačos”. Pēc izrādes zaļumballe kopā ar grupu “Sokrāta brīvdienas”. Darbosies bufete.

Līgo svētku priekšvakarā, 22.jūnijā no plkst.16.00 līdz plkst.21.00 Vecpiebalgas viesistabā norisināsies amatnieku un mājražotāju svētku labumu TIRGUS. Tirgotājiem lūgums pieteikties līdz 20.jūnijam, zvanot pa tālr. 26493591 (Zigrīda).

Pēterdienā, 29.jūnijā Cēsu novada seniori un citi interesenti aicināti iepazīt un izbaudīt Kaives pagastu ekskursijā “Apskati vietējo”. Tikšanās pie Kaives pagasta pakalpojumu centra ēkas plkst.12.00. Dalību individuāli vai grupās lūgums pieteikt līdz 17. jūnijam (ieskaitot) pa tālr. 26309040.

Izlaidumu laiks

Vecpiebalgas apvienības skolās sāksies izlaidumu laiks.

  • Vecpiebalgas vidusskolā

PIIP “Vizuāli plastiskā māksla” 16.jūnijā, plkst. 18.00
9.klasei 18.jūnijā, plkst. 14.00

  • Dzērbenes vispārizglītojošā un mūzikas pamatskolā

Mūzikas skolai 1.jūnijā, plkst.19.00
Pamatizglītības programmā 10.jūnijā, plkst.15.00

Aktivitāšu nedēļa

No 13. līdz 17.jūnijam norisināsies vasaras dienas nometne bērniem. Nometnes aktivitātes notiks brīvā dabā, jauniešu centra “Balgas strops” telpās, kā arī paredzēti izbraukumi un pārgājiens ar nakšņošanu teltīs. Nometnes mērķis ir sapulcināt un saliedēt Vecpiebalgas apvienības pārvaldes bērnus un veicināt aktīvu lietderīgu brīvā laika pavadīšanu. Nometni rīko Vecpiebalgas apvienības pārvaldes Jaunatnes lietu nodaļa. Pieteikšanās, rakstot uz lina.paimina@cesunovads.lv līdz 6.jūnijam.

Draudzes padomes vēlēšanas

Vecpiebalgas baznīcā 12.jūnijā pēc dievkalpojuma notiks draudzes padomes vēlēšanas. Dievkalpojuma sākums plkst.10.00. Sīkāka informācija 27150222 (Lauris Vilcāns).

Zandarti un līdakas Vecpiebalgas ezeros

Lai atjaunotu zivju resursus, uzlabotu ezeru ihtiofaunu, kā arī uzlabotu iedzīvotāju atpūtas iespējas, Valsts Zivju fonda pasākumā “Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā” iesniegti un apstiprināti projektu pieteikumi par zivju mazuļu ielaišanu. Šobrīd Vecpiebalgas apvienības teritorijā ir identificēti seši ezeri, kuriem izstrādāti ezeru apsaimniekošanas noteikumi vai to apsaimniekošanas plāni, un kuros minēta nepieciešamība papildināt zivju krājumu. Zandartu mazuļu ielaišana plānota Alauksta ezerā (Vecpiebalgas pagasts), Līdaku mazuļu ielaišana plānota: Nedža un Inešu ezerā (Inešu pagasts), Tauna ezerā (Vecpiebalgas pagasts), Juvera ezerā (Dzērbenes pagasts), Bānūžu ezerā (Taurenes pagasts). Zivju mazuļu ielaišana ezeros notiks jūnijā.

Jauno kapu kapličas fasādes atjaunošanas darbi

Jūnijā plānots uzsākt Jauno kapu kapličas fasādes atjaunošanas darbus Vecpiebalgā. Darbus plānots paveikt ne vēlāk kā četru mēnešu laikā. Tiks veikta jumta seguma nomaiņa, pārseguma siju remonts, kā arī mūra fasādes atjaunošanas darbi.

Saistītie raksti

Back to top button