Pārvaldes jaunumi

Vecpiebalgas apvienības pārstāvji diskutē par cilvēktiesībām un migrantu iekļaušanu mūsu sabiedrībā

Vecpiebalgas apvienības pārstāvji: sporta organizators, IT speciālists, biedrības Vecpiebalga savējiem pārstāve devās uz eTwinning starptautisko projektu “Over the Walls: Citizenship open to welcome Migrants” Sicīlijā.

Projekts norisinājās Forza D’Agrò pašvaldībā, kurā piedalījās arī pašvaldības un organizācijas no Itālijas, Ungārijas, Spānijas, Rumānijas, Bulgārijas, Slovākijas un Latvijas.

Projekta mērķis bija pārvarēt stereotipus par migrantiem, veicināt toleranci un cieņu pret kopīgām vērtībām, lai radītu ES pilsoņiem labvēlīgāku priekšstatu par trešo valstu pilsoņiem.

Projekts pulcēja politiķus, ekspertus, speciālistus, nevalstiskās organizācijas, lai trijās projekta dienās diskutētu par tādām tēmām kā cilvēktiesības un migrantu iekļaušana mūsu sabiedrībā. Migrācijas procesi ietekmē ne tikai Vidusjūras reģionu, bet arī visu Eiropu. Eiropa var riskēt ar reālu izjukšanu vai arī tā var mēģināt atjaunot savu identitāti, piedāvājot sevi kā iespējamu mierīgas un iekļaujošas demokrātijas piemēra modeli.

Darba programmā norisinājās dažādas aktivitātes, izmantojot jaunas un inovatīvas darbu metodes: sanāksmes, darbseminārs, publiskas debates, prāta vētras, viedokļu apmaiņas, diskusijas, Starpkultūru vakari, vizītes un citas aktivitātes, kas bijušas kā iespējas dažādu valstu savstarpējai saziņai klātienē, veicinot starpkultūru dialogu, apmainoties ar zināšanām un katra valsts pieredzi.

Saistītie raksti

Back to top button