IEPIRKUMIIEPIRKUMI 2017. GADS

Vecpiebalgas muižas parka labiekārtošana

Publikācijas datums 04.04.2017.
Iepirkuma metode Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā
Iepirkuma veids Būvdarbi
Pasūtītājs Vecpiebalgas novada pašvaldība
Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV- 4122
Kontaktpersona Nolikums, dokumentācija: Inese Asarīte-Kokina, tālr.:25411423, e-pasts: inese.asarite@vecpiebalga.lv

Tehniskā specifikācija: Inešu pagasta komunālās saimniecības vadītājs Viesturis Burjots, tālr.: 20238995

Identifikācijas numurs VNP 2017/14 ELFLA
Paredzamā iepirkuma priekšmets “Vecpiebalgas muižas parka labiekārtošana
CVP kods 45000000-7
Piedāvājums spēkā līdz 2017.gada 18.aprīlim plkst.09.00
Vērtēšanas kritēriji pasūtītājs izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu
Pielikumi Nolikums šeit 
Projekts  šeit…

Tehniskā specifikācija šeit…

Jautājumi un atbildes Jautājumi un atbildes šeit…
Iepirkuma rezultāts Pārtraukts, lēmums šeit…

Saistītie raksti

Back to top button