IEPIRKUMIIEPIRKUMI 2015. GADS

Vecpiebalgas muižas pils ēkas jumta seguma atjaunošana

Publikācijas datums
27.Jūnijs 2015.g.
Iepirkuma metode Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā. Būvdarbi, kuru paredzamā līgumcena ir vienāda ar 14 000 euro vai lielāka, bet mazāka par 170 000 euro
Iepirkuma veids
Būvdarbi
Pasūtītājs
Vecpiebalgas novada pašvaldība
Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
Kontaktpersona Viesturis Burjots, Vecpiebalgas novada pašvaldības Inešu pagasta komunālās daļas vadītājs, tel.20238995
Identifikācijas numurs
VNP-2015/12
Paredzamā iepirkuma priekšmets “Vecpiebalgas muižas pils ēkas jumta seguma atjaunošana”
CVP kods
45260000-7
Piedāvājums spēkā līdz 2015.gada 08.jūlijam plkst. 16.00
Vērtēšanas kritēriji Zemākā cena
Pielikumi Nolikums šeit… , projekts šeit…
Jautājumi un atbildes Šeit…
Iepirkuma rezultāts Rezultāts šeit…

Saistītie raksti

Back to top button