Pārvaldes jaunumi

VECPIEBALGAS NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDE

Vecpiebalgas novada domes ārkārtas sēde notiks 2020. gada 20. februārī plkst. 15:00 “Pilī” Inešos, Inešu pagastā.
DARBA KĀRTĪBA

1.Par izmaksām 2020.gadā uz vienu audzēkni izglītības iestādē pašvaldību savstarpējiem norēķiniem. (I.Pogule)
2.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Inesieši”, Inešu pagastā. (D.Slaidiņa)

Novada domes priekšsēdētājs: INDRIĶIS PUTNIŅŠ

Saistītie raksti

Back to top button