Pārvaldes jaunumi

VECPIEBALGAS NOVADA DOMES JŪLIJA SĒDE

Finanšu komitejas un Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas apvienotā sēde notiks 2020. gada 16. jūlijā plkst. 15:00 “Pilī” Inešos, Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā.

DARBA KĀRTĪBA:
1.Par Vecpiebalgas novada pašvaldības projektu konkursa “Iedzīvotāji veido savu vidi” nolikuma apstiprināšanu.
2.Par nekustamā īpašuma “Ozoliņi” Dzērbenes pagastā atsavināšanu un atsavināšanas vērtības apstiprināšanu. (D.Slaidiņa)
3.Par nekustamā īpašuma “Veckauliņi” Vecpiebalgas pagastā atsavināšanu un atsavināšanas vērtības apstiprināšanu. (D.Slaidiņa)
4.Par nekustamā īpašuma “Vecigauņi” Vecpiebalgas pagastā atsavināšanu un atsavināšanas vērtības apstiprināšanu. (D.Slaidiņa)
5.Par nekustamā īpašuma „Nēķins 2-5” Taurenē, Taurenes pagastā, Vecpiebalgas novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu. (D.Slaidiņa)
6.Par nekustamā īpašuma „Mežalīņi” Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu. (D.Slaidiņa)
7.Par nekustamā īpašuma „Pie Nedrebēm” Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu. (D.Slaidiņa)
8.Par nekustamā īpašuma „Zvārguļi” Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu. (D.Slaidiņa)
9.Par pašvaldības kustamās mantas – automašīnas Peugeot Partner izsoles rezultātu apstiprināšanu vai atsavināšanu un atsavināšanas vērtības apstiprināšanu, ja izsole nenotiks. (D.Slaidiņa)
10.Par pašvaldības kustamās mantas – automašīnas VW Caravelle izsoles rezultātu apstiprināšanu vai atsavināšanu un atsavināšanas vērtības apstiprināšanu, ja izsole nenotiks. (D.Slaidiņa)
11.Par pašvaldības kustamās mantas – autobusa Mercedes Benz izsoles rezultātu apstiprināšanu vai atsavināšanu un atsavināšanas vērtības apstiprināšanu, ja izsole nenotiks. (D.Slaidiņa)
12.Par telpu nedzīvojamā ēkā „Zemnieki”, īpašumā „Inešu pamatskola”, Inešos, Inešu pagastā, nodošanu nomā. (D.Slaidiņa)
13.Par nekustamā īpašuma „Pļavēni” Vecpiebalgas pagastā nomas tiesību izsoli. (D.Slaidiņa)
14.Par nekustamā īpašuma „Čabu karjers” Vecpiebalgas pagastā nomas tiesību izsoli. (D.Slaidiņa)
15.Par nekustamā īpašuma „Lībiešu kalns” Vecpiebalgas pagastā nomas tiesību izsoli. (D.Slaidiņa)
16.Par zemes nomas līgumu noslēgšanu.(D.Slaidiņa)
17.Par zemes nomas līgumu noslēgšanu.(D.Slaidiņa)
18.Par zemes nomas līgumu pagarināšanu. (D.Slaidiņa)
19.Par zemes nomas līguma izbeigšanu. (D.Slaidiņa)
20.Par nedzīvojamo telpu nomas tiesību līguma izbeigšanu īpašumos “Pils” Dzērbenes pagastā un “Pils parks” Inešu pagastā. (D.Slaidiņa)
21.Par nedzīvojamo telpu „Zemzaros” Dzērbenē ,Dzērbenes pagastā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā. (D.Slaidiņa)

Novada domes priekšsēdētājs: INDRIĶIS PUTNIŅŠ

Saistītie raksti

Back to top button