Pārvaldes jaunumi

VECPIEBALGAS NOVADA DOMES OKTOBRA SĒDE

Vecpiebalgas novada domes sēde notiks 2019. gada 24. oktobrī plkst. 15:00 “Pilī” Inešos, Inešu pagastā. DARBA KĀRTĪBA:

 1. Pašvaldības izpilddirektores L.Burdajas atskaite par 26.09.2019. un 03.10.2019. domes sēdes lēmumu izpildi.
 2. Par precizējumiem maksas pakalpojumu sarakstā. (I.Pogule)
 3. Par iesaistīšanos nodibinājuma “Latvijas vērtības” organizētajā projektā “Latvija – īstā vieta dzīvošanai!” Valsts Kultūrkapitālā fonda mērķprogrammas “Latvijai 100” projektu konkursa ietvaros. (I.Putniņš)
 4. Par dzīvokļa īpašuma “Gaujas iela 3”-4 Taurenē, Taurenes pagastā, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (D.Slaidiņa)
 5. Par nekustamā īpašuma “Līņi”-1 Dzērbenes pagastā atsavināšanas vērtības apstiprināšanu un īpašuma atsavināšanu. (D.Slaidiņa)
 6. Par medību tiesību nodošanu Mednieku makšķernieku biedrībai “Pelēči”. (D.Slaidiņa)
 7. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar SIA “Virāža”. (D.Slaidiņa)
 8. Par zemes nomas līguma noslēgšanu. (D.Slaidiņa)
 9. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Irši” Kaives  pagastā. (D.Slaidiņa)
 10. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Ziedi” Kaives  pagastā. (D.Slaidiņa)
 11. Par telpas nedzīvojamā  ēkā “Pils” Dzērbenē, Dzērbenes pagastā, nodošanu nomā. (D.Slaidiņa)
 12. Par zemes nomas līguma pagarināšanu. (D.Slaidiņa)
 13. Par nedzīvojamo telpu “Pils” Inešos, Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā, nomas līguma pārjaunojumu. (D.Slaidiņa)
 14. Par Vecpiebalgas novada pašvaldības apbalvojuma piešķiršanu nominācijā „Gada jaunietis”. (I.Putniņš)
 15. Par Vecpiebalgas novada pašvaldības apbalvojuma piešķiršanu nominācijā „Gada balva sportā”. (I.Putniņš)
 16. Par Vecpiebalgas novada pašvaldības apbalvojuma piešķiršanu nominācijā „Gada balva kultūrā”. (I.Putniņš)
 17. Par Vecpiebalgas novada pašvaldības apbalvojuma piešķiršanu nominācijā „Gada balva uzņēmējdarbībā”. (I.Putniņš)
 18. Par Vecpiebalgas novada pašvaldības apbalvojuma piešķiršanu nominācijā „Gada balva apkalpojošā sfērā”. (I.Putniņš)
 19. Par Vecpiebalgas novada pašvaldības apbalvojuma piešķiršanu nominācijā „No sirds uz sirdi”. (I.Putniņš)
 20. Par Vecpiebalgas novada pašvaldības apbalvojuma piešķiršanu nominācijā „Gada skolotājs”. (I.Putniņš)
 21. Par Vecpiebalgas novada pašvaldības apbalvojuma piešķiršanu nominācijā „Gada pirmsskolas izglītības darbinieks”. (I.Putniņš)
 22. Par nominācijas „Vecpiebalgas novada lepnums” piešķiršanu. (I.Putniņš)

Novada domes priekšsēdētājs:   I.PUTNIŅŠ

Saistītie raksti

Back to top button