ProjektiPROJEKTI 2010. GADS

Vecpiebalgas novada ezeri papildinās ar zivju krājumiem

Vecpiebalgas novada ezeri papildinās ar zivju krājumiem

Šī mēneša laikā vairākos Vecpiebalgas novada ezeros Taurenes, Inešu un Alaukstā tika ielaisti zivju mazuļi. Šāda iespēja radās novada pašvaldībai piedaloties Zemkopības ministrijas izsludinātajā konkursā Zivju resursu saglabāšana un pavairošana publiskajos ezeros.

„Pirmā projekta ietvaros „Zivju resursu saglabāšana un pavairošana Vecpiebalgas novada ezeros” vasaras vidū ielaidām 20 000 zandartu mazuļu Inešu ezerā, atlikušos 8 000 līdaku mazuļus ielaidām rudenī Inešu, Taurenes un Alauksta ezeros. Projekta kopējās izmaksas 4400 latu  Zivju fonda finansējums sastāda 100%.

Augusta beigās pieteicāmies otrreiz ar projektu „Zivju resursu saglabāšana un pavairošana Vecpiebalgas novada ezeros II”, kuru zemkopības ministrija septembra sākumā apstiprināja, šī projekta ietveros paredzēts ielaist 6000 līdaku un 6000 zandartu mazuļu,” stāsta novada projektu vadītāja Sanita Breikša. Projekta kopējās izmaksas 2460.00 latu  Zivju fonda finansējums sastāda 100% .

 

Šo projektu īstenošana ir ļoti svarīga mūsu novadam ne tikai saglabājot vērtīgo zivju populāciju Inešu , Taurenes un Alauksta ezeros, bet arī veicinot tūrisma attīstību novadā , piesaistot tūristu un makšķernieku vēlmi doties uz mūsu novada ezeriem. Tā veicinās interesi par dabas un ūdeņu bagātību. Bagātinās novada un visas valsts vērtību kopumā.

Saistītie raksti

Back to top button