IEPIRKUMIIEPIRKUMI 2012. GADS

Vecpiebalgas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrāde

Publikācijas datums
22.maijs 2012.g.
Iepirkuma metode Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.¹ panta kārtībā. Publisks piegādes vai pakalpojumu līgums, kura paredzamā līgumcena ir vienāda ar 3000 latu vai lielāka, bet mazāka par 20000 latu
Iepirkuma veids
Pakalpojums
Pasūtītājs
Vecpiebalgas novada pašvaldība
Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
Kontaktpersona Hugo Duksis tālr. 29451641, fakss 64161969, e-pasts vecpiebalga@vecpiebalga.lv
Identifikācijas numurs
VNP-2012/16 ESF
Paredzamā iepirkuma priekšmets “Vecpiebalgas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrāde”
CVP kods
73220000-0
Piedāvājums spēkā līdz 2012.gada 04.jūnija plkst. 11.30
Vērtēšanas kritēriji Zemākā cena
Pielikumi Nolikums  šeit …, nolikums ar precizējumu šeit
Iepirkuma rezultāts Pieņemtais lēmums šeit

Saistītie raksti

Back to top button