KonkursiPārvaldes jaunumi

VECPIEBALGAS NOVADA PAŠVALDĪBA IZSLUDINA PROJEKTU KONKURSU “IEDZĪVOTĀJI VEIDO SAVU VIDI”

Lieliska iespēja pašiem iesaistīties apkārtējās vides un dzīves kvalitātes uzlabošanā, jo:
konkursa mērķis – veicināt iedzīvotāju un to grupu iniciatīvas dzīves un vides kvalitātes uzlabošanā, sekmējot sabiedriskā labuma vairošanu Dzērbenes, Inešu, Kaives, Taurenes un Vecpiebalgas pagastos.
Kurš var piedalīties?
Piedalīties var ikviens – jau esoša nevalstiska organizācija (biedrība, nodibinājums vai reliģiska organizācija), kuras juridiskā adrese ir novada teritorijā, vai neformāla domu biedru grupa (arī tāda, kas izveidota tikai šī konkursa ietvaros), kurā apvienojušies vismaz 5 pilngadīgi novada iedzīvotāji.
Kā plānot līdzekļus ieceres īstenošanai?
Konkursa kopējais finansējums ir 2500 eiro, viena projekta atbalsta maksimālā summa – 500 eiro, minimālā – 100 eiro. Atbalsta intensitāte – līdz 100%.
Kādas ieceres tiks atbalstītas?
1.vides sakārtošana un labiekārtošana (piemēram, bērnu rotaļu laukumu izveide; sporta laukumu ierīkošana; dabas, atpūtas, tūrisma vai sporta taku izveide; peldvietu labiekārtošana; daudzdzīvokļu ēku kāpņu telpu remonts, pagalmu apzaļumošana, apkārtnes labiekārtošana, automašīnu stāvlaukumu ierīkošana, ceļu, taciņu uzlabošana);
2.sabiedrisku kultūras, sporta un izglītojošo pasākumu organizēšana (piemēram, semināru, lekciju, nometņu, radošo darbnīcu, sportisku aktivitāšu organizēšana).
Obligāts noteikums – projekta aktivitātēm jānotiek novada teritorijā.
Pieteikumu iesniegšana līdz 2020. gada 4. septembra plkst. 14.00.

Ja rodas jautājumi zvanīt vai rakstīt:
Leldei Burdajai,
t. 28349103
e-pasts lelde.burdaja@vecpiebalga.lv;
Daigai Šatrovskai,
t. 26585532
e-pasts projekti@vecpiebalga.lv

Saistītie raksti

Back to top button