IzsolesPārvaldes jaunumi

VECPIEBALGAS NOVADA PAŠVALDĪBA PĀRDOD AUTOMAŠĪNU DODGE GRAND CARAVAN

Vecpiebalgas novada pašvaldība pārdod automašīnu Dodge Grand Caravan,    valsts reģistrācijas numurs EZ5059, izlaiduma gads 2000., motora tilpums 3,3 l ,degviela – benzīns/gāze,  par brīvu cenu – EUR  605,00 (t.sk. PVN).

Pieteikums par automašīnas pirkšanu iesniedzams Vecpiebalgas novada pašvaldībā Alauksta ielā 4, Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, LV-4122, administratorei vai nosūtāms uz elektroniskā pasta adresi vecpiebalga@vecpiebalga.lv līdz 2018. gada 16. novembra plkst. 17:00.

Ja noteiktajā termiņā piesakās vairāki pretendenti, rīkojama izsole „Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā” noteiktajā  kārtībā.

Automašīna apskatāma, iepriekš sazinoties ar Taurenes saimniecības vadītāju Gunti Eglīti (t. 20232963).

Saistītie raksti

Back to top button