2017BUDŽETS

Vecpiebalgas novada pašvaldības 2017.gada budžets

Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2017.gadam. Skatīt …

Vecpiebalgas novada pašvaldības saistību apmērs uz 2017.gada 1.janvāri. Skatīt...

Paskaidrojuma raksts un Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētājas ziņojums par Vecpiebalgas novada pašvaldības 2017.gada budžetu.  Skatīt…

 

Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžets ar grozījumiem uz  25.05.2017. šeit…

Vecpiebalgas novada pašvaldības speciālais budžets ar grozījumiem uz  25.05.2017. šeit… 

Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets ar grozījumiem uz 26.10.2017. šeit…

Paskaidrojuma raksts un Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētāja ziņojums par pašvaldības budžeta grozījumiem. Skatīt…

 

Vecpiebalgas novada pašvaldības budžets ar grozījumiem uz 28.12.2017. šeit…

Paskaidrojuma raksts un Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētāja ziņojums par pašvaldības budžeta grozījumiem. Skatīt… 

Saistītie raksti

Back to top button