Aktuālie iepirkumiIEPIRKUMIIEPIRKUMI 2018. GADS

Vecpiebalgas novada pašvaldības autoceļu un ielu klātnes planēšana un profilēšana

Publikācijas datums 20.03.2018.
Iepirkuma metode Iepirkums Publisko iepirkumu likuma  9. panta kārtībā
Iepirkuma veids Pakalpojums
Pasūtītājs Vecpiebalgas novada pašvaldība
Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
Kontaktpersona Par iepirkuma procedūru – Lauma Bogdanova, tālr.: 29451641, e-pasts: lauma.bogdanova@vecpiebalga.lv

Par iepirkuma priekšmetu un tehnisko specifikāciju:

  • Dzērbenes pagasts – Viesturs Melbārdis, tālr.20242023;
  • Inešu pagasts  –  Viesturis Burjots, tār.20238995;
  • Kaives pagasts -Māris Bērziņš, tālr.26591112;
  • Taurenes pagasts – Guntis Eglītis,  tālr.20232963;
  • Vecpiebalgas pagasts  – Andris Lapiņš,  tālr. 22016879.
Identifikācijas numurs VNP 2018/8
Paredzamā iepirkuma priekšmets Vecpiebalgas novada pašvaldības autoceļu un ielu klātnes planēšana un profilēšana”
CVP kods 50230000-6
Piedāvājums spēkā līdz 2018.gada 3.aprīlim plkst.9.00
Vērtēšanas kritēriji pasūtītājs izvēlas saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu
Pielikumi Nolikums šeit…
Jautājumi un atbildes
Iepirkuma rezultāts Rezultāts  šeit…

Saistītie raksti

Back to top button