Aktuālie iepirkumiIEPIRKUMIIEPIRKUMI 2018. GADS

Vecpiebalgas novada pašvaldības Dzērbenes pagasta grants ceļa A1 Stacija–Brodi–Kaupēni (0.00 – 2.60 km) pārbūve, piesaistot ELFLA un LAP pasākuma līdzfinansējumu

Publikācijas datums 26.09.2018
Iepirkuma metode Atklāts konkurss
Iepirkuma veids Būvdarbi
Pasūtītājs Vecpiebalgas novada pašvaldība
Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
Kontaktpersona Lauma Bogdanova, tālr.: 29451641, e-pasts: lauma.bogdanova@vecpiebalga.lv
Dzērbenes saimniecības vadītājs – Viesturs Melbārdis, tālr.: 20242023, e-pasts: viesturs.melbardis@vecpiebalga.lv
Identifikācijas numurs VNP 2018/17ELFLA
Paredzamā iepirkuma priekšmets Vecpiebalgas novada pašvaldības Dzērbenes pagasta grants ceļa A1 Stacija-Brodi-Kaupēni (0.00-2.60 km) pārbūve, piesaistot ELFLA un LAP pasākuma līdzfinansējumu”.
CVP kods 45233100-0
Piedāvājums spēkā līdz 2018. gada 12. oktobrim plkst. 10.00
Vērtēšanas kritēriji pasūtītājs izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu
Pielikumi Nolikums šeit…
Līgumprojekts šeit…
Informācija par apakšuzņēmēju šeit…
Apakšuzņēmēju apliecinājums šeit…šeit…
Finanšu piedāvājuma vadlīnijas šeit…
Finanšu piedāvājums šeit…
Kvalifikācijas apraksts šeit…
Materiālu saraksts šeit…
Pretendenta pieredze šeit…
Vadošo speciālistu saraksts šeit…
Tehniskā piedāvājuma vadlīnijas šeit…
Būvprojekts šeit…
Jautājumi un atbildes
Iepirkuma rezultāts Paziņojums par lēmuma pieņemšanu šeit…

Saistītie raksti

Back to top button