IEPIRKUMIIEPIRKUMI 2017. GADS

Vecpiebalgas novada pašvaldības ielu un ceļu mehanizēta tīrīšana 2017./2018., 2018./2019., 2019./2020.gada ziemas sezonā

Publikācijas datums 18.10.2017.
Iepirkuma metode Atklāts konkurss
Iepirkuma veids Pakalpojums
Pasūtītājs Vecpiebalgas novada pašvaldība
Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
Kontaktpersona Par iepirkuma procedūru – Lauma Bogdanova, tālr.: 64172019, e-pasts: lauma.bogdanova@vecpiebalga.lv

Par iepirkuma priekšmetu un tehnisko specifikāciju:

  • Taurenes pagasts – Guntis Eglītis, t. 20232963
  • Vecpiebalgas pagasts – Andris Lapiņš, t. 29153574
  • Dzērbenes pagasts – Viesturs Melbārdis, t. 20242023
  • Inešu pagasts – Viesturis Burjots, t. 20238995
  • Kaives pagasts – Māris Bērziņš, t. 26591112
Identifikācijas numurs VNP 2017/22
Paredzamā iepirkuma priekšmets Vecpiebalgas novada pašvaldības ielu un ceļu mehanizēta tīrīšana 2017./2018., 2018./2019., 2019./2020.gada ziemas sezonā”
CVP kods 90620000-9
Piedāvājumus iesniegt līdz 2017.gada 08.novembrim plkst.9.30
Vērtēšanas kritēriji pasūtītājs izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu
Pielikumi Nolikums šeit… 

Tehniskā specifikācija šeit…

Tehniskā finanšu piedāvājuma forma šeit…

Jautājumi un atbildes Jautājumi un atbildes šeit…
Iepirkuma rezultāts Pārtraukts, lēmums šeit…

Saistītie raksti

Back to top button