Aktuālie iepirkumiIEPIRKUMIIEPIRKUMI 2018. GADS

Vecpiebalgas novada pašvaldības Inešu pagasta grants ceļa posma Nr. B26 Jaunkabulēni-Celmi-Tožiņi (0.00-0.80 km) pārbūve

Publikācijas datums 06.03.2018
Iepirkuma metode Atklāts konkurss
Iepirkuma veids Būvdarbi
Pasūtītājs Vecpiebalgas novada pašvaldība
Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
Kontaktpersona Lauma Bogdanova, tālr.: 29451641, e-pasts: lauma.bogdanova@vecpiebalga.lv
Inešu saimniecības daļas vadītājs – Viesturis Burjots, tālr.: 20238995, e-pasts: viesturis.burjots@vecpiebalga.lv
Identifikācijas numurs VNP 2018/5 ELFLA
Paredzamā iepirkuma priekšmets Vecpiebalgas novada pašvaldības Inešu pagasta grants ceļa posma Nr. B26 Jaunkabulēni-Celmi-Tožiņi (0.00-0.80 km) pārbūve, piesaistot Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” līdzfinansējumu”. 
CVP kods 45233100-0
Piedāvājums spēkā līdz 2018.gada 27.martam plkst.9.00
Vērtēšanas kritēriji pasūtītājs izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu
Pielikumi Nolikums šeit… 
Būvprojekts šeit…
Jautājumi un atbildes
Iepirkuma rezultāts Rezultāts šeit…

Saistītie raksti

Apskati arī šo
Close
Back to top button