ProjektiPROJEKTI 2012. GADS

VECPIEBALGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS KAPACITĀTES STIPRINĀŠANA EIROPAS SAVIENĪBAS UN ĀRVALSTU FINANŠU LĪDZEKĻU PIESAISTĒ 19.04.2012

2012.gada 22.martā Vecpiebalgas novada pašvaldība ir noslēgusi vienošanos ar Sabiedrības integrācijas fondu par Eiropas sociālā fonda projekta „Vecpiebalgas novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības un ārvalstu finanšu līdzekļu piesaistē” (Nr. 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/065/83) īstenošanu. Projekts tiks realizēts darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” apakšaktivitātes 1.5.2.2.3. apakšaktivitātes „Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” ietvaros.

Projekta mērķis ir paaugstināt Vecpiebalgas novada pašvaldības darbinieku kapacitāti Eiropas Savienības politikas instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā.

Projekta ietvaros Vecpiebalgas novada pašvaldības darbinieki apmeklēs apmācības projektu vadībā, risku vadībā, MS Project lietošanā, iepirkumu dokumentācijas sagatavošanā, projektu grāmatvedības kārtošanā. Lai veicinātu starpnovadu sadarbību, apmācībās tiks iesaistīti Amatas novada pašvaldības darbinieki, kā arī rīkots pieredzes apmaiņas brauciens uz Amatas novada pašvaldību. Vecpiebalgas novada pašvaldības darbinieki paplašinās savas zināšanas par projektu pieteikumu izstrādi un veiksmīgu to īstenošanu, līdz ar to palielināsies iespējas piesaistīt nozīmīgus valsts, Eiropas Savienības un ārvalstu finanšu līdzekļus novadam, tā uzlabojot uzņēmējdarbības vidi un tautsaimniecības attīstību kopumā, izveidojot jaunas darbavietas un uzlabojot nodarbinātību un sociālo vidi Vecpiebalgas novadā. Kopumā apmācībās tiks iesaistīti 20 cilvēki.

Projekta īstenošana tiks uzsākta 2012.gada 2.aprīlī, un tas tiks īstenots līdz 2013.gada 2.februārim.

Projekta kopējās izmaksas ir 3670.72LVL, ko 100% apmērā finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

Saistītie raksti

Back to top button