Aktuālie iepirkumiIEPIRKUMIIEPIRKUMI 2018. GADS

Vecpiebalgas novada pašvaldības Vecpiebalgas pagasta grants ceļa posma Nr.B77 Saulgoži-Brežģis (0.00-1.06 km) un Taurenes pagasta grants ceļa posma Nr.B71 Šoseja-Laidzi (0.00-2.20) pārbūve

Publikācijas datums 06.03.2018
Iepirkuma metode Atklāts konkurss
Iepirkuma veids Būvdarbi
Pasūtītājs Vecpiebalgas novada pašvaldība
Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
Kontaktpersona Lauma Bogdanova, tālr.: 29451641, e-pasts: lauma.bogdanova@vecpiebalga.lv
Par Vecpiebalgas pagasta grants ceļa posma Nr.B77 Saulgoži-Brežģis (0.00-1.06 km) pārbūvi – Saimniecības nodaļas vadītājs Andris Lapiņš, tālr.: 22016879, e-pasts: andris.lapins@vecpiebalga.lv
Par Taurenes pagasta grants ceļa posma Nr.B71 Šoseja-Laidzi (0.00-2.20 km) pārbūvi – Taurenes saimniecības daļas vadītājs Guntis Eglītis, tālr.: 20232963, e-pasts: guntis.eglitis@vecpiebalga.lv
Identifikācijas numurs VNP 2018/6 ELFLA
Paredzamā iepirkuma priekšmets Vecpiebalgas novada pašvaldības Vecpiebalgas pagasta grants ceļa posma Nr.B77 Saulgoži-Brežģis (0.00-1.06 km) un Taurenes pagasta grants ceļa posma Nr.B71 Šoseja-Laidzi (0.00-2.20) pārbūve, piesaistot Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” līdzfinansējumu.”
CVP kods 45233100-0
Piedāvājums spēkā līdz 2018.gada 27.martam plkst.9.00
Vērtēšanas kritēriji pasūtītājs izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu
Pielikumi Nolikums šeit… 
Būvprojekts Saulgoži-Brežģis šeit… Būvprojekts Šoseja-Laidzi šeit…
Jautājumi un atbildes
Iepirkuma rezultāts Rezultāts šeit…
Līgums šeit…

Saistītie raksti

Back to top button