DZĒRBENES PAGASTS

Pagasta pārvalde

Dzērbenes pagasts atrodas Vidzemes augstienē gleznainā apvidū. Ziemeļos tas robežojas ar Raunas, austrumos ar Drustu, dienvidaustrumos ar Zosēnu, dienvidos ar Taurenes, dienvidrietumos ar Vaives, ziemeļrietumos ar Veselavas pagastu.

Teritorija: 124,6 km2
Iedzīvotāji: 805 (pēc PMLP datiem uz 01.07.2020.)
Bijušie nosaukumi: Schlos Serben (vāciski), Zerbenskaja (krieviski)

Daba un apskates objekti

Gar pagasta dienvidu robežu tek Gaujas upe. Pagasta teritorijā ir ļoti daudz ezeru (ap 30) un citas sīkākas ūdenskrātuves. Lielākie ezeri: Juveris, Raunaisis, Gulbenes, Arāja, Kapsētas, Kaupēns, Ilzes, Spanderu.

Dzērbenē ir saglabājies bagātīgs kultūrvēsturiskais mantojums – pilskalni, Dzērbenes muižas komplekss ar parku, baznīca, mācītājmuiža, senās kapsētas. Šie objekti lielākoties atrodas pagasta centrālajā daļā, veicinot lauku tūrisma attīstību.

Dzērbenes muižas kungu māja ir celta 18. gadsimta beigās kā klasicisma stila ēka. 19. gadsimta beigās pilij uzbūvēts masīvs neogotikas stila tornis. Pili ietver ainavisks parks ar dziļu gravu un 2 dīķiem. Platība 4 ha, t.sk. ūdeņi 0,3 ha. Parku ierīkojis fon Ļaudons ap 19.gs. vidu. Parks veidots abpus muižas pilij starp ceļu un Arāja ezeru.

Valsts nozīmes arheoloģijas pieminekļi ir Augstais kalns, Ķētu pilskalns, Pavēņu pilskalns, Elku kalna senkapi un Krustiņu senkapi.

Dzērbenē ir izveidota brīvprātīgo muzejnieku kustība un nodibināts vēstures interešu klubs „Serben”. Novadpētnieku aktivitātēm līdzi sekot facebook.com (https://www.facebook.com/Dz%C4%93rbenes-skolas-muzejs-1453377451427631/) un mājas lapā http://dzerbenesmuzejs.mozello.lv/

Lielākās apdzīvotās vietas

Apši, Auļi, Brici, Dzērbene, Kleķeri, Kurmi, Meļļi, Šovītes.

Back to top button