INEŠU PAGASTS

Pagasta pārvalde 

Inešu pagasts ir viens no Cēsu novada pagastiem. Robežojas ar sava novada Kaives un Vecpiebalgas pagastu, Ērgļu novada Jumurdas pagastu un Madonas novada Liezēres pagastu.

Pagastu šķērso 1.šķiras autoceļš Ērgļi – Jaunpiebalga, ZA robeža iet pa Cēsu – Madonas autoceļu, 2.šķiras autoceļi Ineši – Mūrnieki, Ineši – Liede, Ineši – Vecpiebalga, Ineši – Vestiena.

Platība: 87,7 km2
Iedzīvotāji: 614 (pēc PMLP datiem uz 01.07.2020.)

Daba un apskates objekti

Inešu pagasts atrodas Vidzemes augstienē – Z daļa Piebalgas paugurainē, D daļa Augšogres pazeminājumā. Augstākie  pauguri Lodēnu kalns, Bākas kalns, Daugoņu kalns, Ķemeru kalns. Pagasta ZR daļā atrodas viens no lielākajiem un skaistākajiem Vidzemes ezeriem – Inesis. Ezeram ir līčaini, vietām augsti krasti, 7 salas. Otrs lielākais ezers pagasta teritorijā ir Nedzis, pārējie ezeri – Briņģu, Pāvītes, Ilzītes, Bezdibens, Sivēna – ir nelieli .

Inešu pagasta ZR daļa ietilpst Vecpiebalgas aizsargājamo ainavu apvidū (dib. 1987.g.), kurā 1999.gadā izveidots Sproģu dabas liegums, kas ietver Inešu ezera Bābu (Lielo), Siena, Jēkuļu, Akmens, Sproģu (Žīdītes), Mīlestības salu un Sproģu pussalu.

Valsts nozīmes arheoloģijas pieminekļi

  • Leduspagrabs
  • Magazīna
  • Pils
  • Vecpiebalgas muižas apbūve
  • Vecdauguņu senkapi (Smēdes kalniņš)
  • Orizoru senkapi
  • Lodēnu senkapi
  • Pīļupītes apmetne
  • Jāņkalna senkapi (Zviedru kapi)
  • Vecpiebalgas senkapi (Krievu, Krīvu kapi)

Apdzīvotās vietas

Alitēni, Bitēni, Briņģi, Cirsti, Čolēni, Grinēni, Ineši, Kaļvi, Kauguļi, Krūmēni, Ļavāni, Naurēni, Paulēni, Raunas, Reinkaļvi, Sāvas, Sviļi, Ūdrēni.

Back to top button