KAIVES PAGASTS

Pagasta pārvalde

Kaives pagasts ir viena no Cēsu novada Vecpiebalgas apvienības teritoriālajām vienībām tā dienvidaustrumos. Robežojas ar sava novada Taurenes, Vecpiebalgas un Inešu pagastiem, Ērgļu novada Jumurdas un Ērgļu pagastiem, Ogres novada Mazozolu pagastu un Amatas novada Zaubes un Skujenes pagastu.

Pagasta teritoriju šķērso 1.šķiras autoceļi Garkalne-Alauksts un Ērgļi-Drabeši, 2.šķiras autoceļi Vecpiebalga-Kaive-Skujene, Katrīna-Leimaņi-Kaive-Aprāni, Lūķēni-Nāgeles.

Platība: 117,6 km2
Iedzīvotāji: 305 (pēc PMLP datiem uz 01.07.2020.)
Izveidots 1945.gadā 

Daba un apskates objekti

Pēc vispārējā dabas un reljefa ģeomorfoloģiskā rajonējuma pagasta Z daļa ietilpst Piebalgas paugurainē, D daļa – Augšogres pazeminājumā Vidzemes augstienes centrālajā daļā. Pauguraines grēda, kas pagasta R daļā sašaurinās līdz 5 – 6 km, veido ūdensšķirtni starp Gaujas izteku un Ogri. Ogres upe Kaives pagastā tek ~ 12 km garumā, zemā palienē. Gaujas augšgals Ežupīte (Ārnīte) ir ~9 km gara.

Pagasta teritorijas lielāko daļu – gandrīz 70% – aizņem meži ar savām bagātībām. Arī 270 ha no Palšu purva, kas ir Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamā dabas teritorija, atrodas Kaives pagasta D daļā.

Dabas pieminekļi

Vējupkalna ozoli, Vecgropiņu ozols ( ~ 4,8 m), Leimaņu ozols (~4,4 m), Ķīzēnu ozols, Maisēļu akmens.

Upes

Alainīte, Dzērvīte, Gauja, Meltne, Ogre, Pīsla, Risene.

Ezeri

Bumbu ezers, Ezeriņu ezers, Kaives ezers, Klebēķis, Ķīzēnu ezers, Leimaņu ezers.

Kultūrvēstures pieminekļi

Valsts nozīmes

  • Jaunantēnu rija
  • Urbju senkapi
  • Šinku senkapi (Akmens kapi)

Vietējas nozīmes

  • Ķizēnu svētavots, svētbirzs – kulta vieta

Kultūrvēsturiska nozīme ir arī Kaives muižas apbūvei, Leimaņu muižas apbūvei ar parku, biedrības namam „Saulessēta”, Ežu muižas apbūvei, bij.Ežu skolai, rakstnieka A.Brača celtajai mājai „Gropiņos”.

Apdzīvotās vietas

Bumbi, Gropiņi, Kaive, Ķilkas, Lācīši, Leimaņi, Maisēļi, Muilēni, Pēterēni, Zilaiskalns.

Back to top button