IEPIRKUMIIEPIRKUMI 2016. GADS

Vecpiebalgas pagasta centra labiekārtošana

Publikācijas datums  27.04.2016.
Iepirkuma metode Iepirkums Publisko iepirkumu likuma  8.2 panta kārtībā
Iepirkuma veids Būvdarbi
Pasūtītājs Vecpiebalgas novada pašvaldība
Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
Kontaktpersona Nolikums, dokumentācija: Inese Asarīte-Kokina, tālr.: 25411423,  e-pasts: inese.asarite@vecpiebalga.lv
Identifikācijas numurs Nr. 2016/13 ELFLA
Paredzamā iepirkuma priekšmets „Vecpiebalgas pagasta centra labiekārtošana”
CVP kods 45000000-7
Piedāvājumus iesniegt līdz 2016.gada 11.maijam 10:00 
Vērtēšanas kritēriji pasūtītājs izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu
Pielikumi Nolikums šeit…

Projektam: AR-3; AR-4; ĢP-1; Projekts; TS-1; TS-1-3; TS-1-4TS-1-5; TS-1-6;

                     TS-1-7TS-1-8; TS-1-9; TS-2; TS-2-1;TS-2-2.

Jautājumi un atbildes Jautājumi un atbildes šeit…
Iepirkuma rezultāts Rezultāts šeit…

Līgums šeit…

Saistītie raksti

Back to top button