IEPIRKUMIIEPIRKUMI 2017. GADS

Vecpiebalgas pagasta centra labiekārtošana

Publikācijas datums 03.07.2017.
Iepirkuma metode Iepirkums Publisko iepirkumu likuma  9. panta kārtībā
Iepirkuma veids Būvdarbi
Pasūtītājs Vecpiebalgas novada pašvaldība
Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
Kontaktpersona Nolikums, dokumentācija: Lauma Bogdanova, tālr.: 64107267,

e-pasts: lauma.bogdanova@vecpiebalga.lv

Identifikācijas numurs Nr.2017/17 ELFLA
Paredzamā iepirkuma priekšmets Vecpiebalgas pagasta centra labiekārtošana”
CVP kods 45000000-7
Piedāvājums spēkā līdz 2017.gada 14.jūlijam plkst.10.00
Vērtēšanas kritēriji pasūtītājs izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu
Pielikumi Nolikums šeit… 

Tehniskais projekts šeit…

Tehniskais projekts – tiltu konstrukcija šeit…

Pielikums šeit…

Jautājumi un atbildes Jautājumi un atbildes šeit…
Iepirkuma rezultāts Rezultāts šeit…

Līgums šeit…

Saistītie raksti

Back to top button