IEPIRKUMIIEPIRKUMI 2014. GADS

Vecpiebalgas vidusskolas iekšējās apkures sistēmas rekonstrukcija

Publikācijas datums
07.augusts 2014.g.
Iepirkuma metode Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā. Būvdarbi, kuru paredzamā līgumcena ir vienāda ar 14 000 euro vai lielāka, bet mazāka par 170 000 euro
Iepirkuma veids
Būvdarbi
Pasūtītājs
Vecpiebalgas novada pašvaldība
Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
Kontaktpersona Hugo Duksis tālr. 29366057, e-pasts: vecpiebalga@vecpiebalga.lv Vecpiebalgas novada pašvaldības izpilddirektors
Identifikācijas numurs
VNP-2014/22
Paredzamā iepirkuma priekšmets Vecpiebalgas vidusskolas iekšējās apkures sistēmas rekonstrukcija
CVP kods
45220000-5
Piedāvājums spēkā līdz 2014.gada 18.augustam plkst. 16.00
Vērtēšanas kritēriji Zemākā cena
Pielikumi Nolikums  šeit…, apjomi šeit
Jautājumi un atbildes
Iepirkuma rezultāts

Pieņemtais lēmums šeit

 

Saistītie raksti

Back to top button