IEPIRKUMIIEPIRKUMI 2015. GADS

Vecpiebalgas vidusskolas pirmskolas izglītības iestādes teritorijas labiekārtošanas darbi

Publikācijas datums
30.Jūnijs 2015.g.
Iepirkuma metode Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā. Būvdarbi, kuru paredzamā līgumcena ir vienāda ar 14 000 euro vai lielāka, bet mazāka par 170 000 euro
Iepirkuma veids
Būvdarbi
Pasūtītājs
Vecpiebalgas novada pašvaldība
Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
Kontaktpersona Andris Lapiņš, Vecpiebalgas novada pašvaldības Vecpiebalgas pagasta komunālās daļas vadītājs, tel. 27003576
Identifikācijas numurs
VNP-2015/13
Paredzamā iepirkuma priekšmets “Vecpiebalgas vidusskolas pirmskolas izglītības iestādes teritorijas labiekārtošanas darbi”
CVP kods
45000000-7
Piedāvājums spēkā līdz 2015.gada 13.jūlijam plkst. 16.00
Vērtēšanas kritēriji Zemākā cena
Pielikumi Nolikums šeit… Projekts šeit…
Iepirkuma rezultāts Rezultāts šeit…

Saistītie raksti

Back to top button