IEPIRKUMIIEPIRKUMI 2014. GADS

Vecpiebalgas vidusskolas pirmskolas izglītības iestādes vienkāršotā renovācija

Publikācijas datums
17.janvāris 2014.g.
Iepirkuma metode Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā. Būvdarbi, kuru paredzamā līgumcena ir vienāda ar 14 000 euro vai lielāka, bet mazāka par 170 000 euro
Iepirkuma veids
Būvdarbi
Pasūtītājs
Vecpiebalgas novada pašvaldība
Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
Kontaktpersona Hugo Duksis tālr. 29451641, fakss 64161969, e-pasts: vecpiebalga@vecpiebalga.lv
Identifikācijas numurs
VNP-2014/3KPFI
Paredzamā iepirkuma priekšmets Vecpiebalgas vidusskolas pirmskolas izglītības iestādes vienkāršotā renovācija
CVP kods
4500000-7
Piedāvājums spēkā līdz 2014.gada 28.janvārim plkst. 16.00
Vērtēšanas kritēriji Zemākā cena
Pielikumi Nolikums  šeit…, apjomi šeit…, energoaudits šeit…,
pielikumi šeit 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Jautājumi un atbildes Šeit…, šeit un šeit.
Iepirkuma rezultāts Pieņemtais lēmums šeit … un līgums šeit

 

Saistītie raksti

Back to top button