IEPIRKUMIIEPIRKUMI 2013. GADS

Vecpiebalgas vidusskolas sporta zāles vienkāršotā renovācija

 
Publikācijas datums
09.augustā 2013.g.
Iepirkuma metode Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.¹ panta kārtībā. Būvdarbi, kuru paredzamā līgumcena ir vienāda ar 10 000 Latu vai lielāka, bet mazāka par 120 000 Latu
Iepirkuma veids
Būvdarbi
Pasūtītājs
Vecpiebalgas novada pašvaldība
Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122
Kontaktpersona Hugo Duksis tālr. 29451641, fakss 64161969, e-pastsvecpiebalga@vecpiebalga.lv

Identifikācijas numurs

VNP-2013/7 KPFI
Paredzamā iepirkuma priekšmets “Vecpiebalgas vidusskolas sporta zāles vienkāršotā renovācija”
CVP kods
45000000-7
Iesniegšanas laiks līdz 2013.gada 20.augustam plkst. 09.00
Vērtēšanas kritēriji Piedāvājums ar zemāko cenu
Pielikumi Nolikums  šeit un energoaudits šeit
Iepirkuma rezultāts Pieņemtais lēmums šeitun līgums šeit

Saistītie raksti

Back to top button