ProjektiPROJEKTI 2010. GADS

Veselā miesā, vesels gars

     LAD Ziemeļvidzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde 2010.gada 3.novembrī ir apstiprinājusi Vecpiebalgas novada pašvaldības projekta (Nr.10-09-LL29-L413202-000013) pieteikumu „Veselā miesā, vesels gars” kurš tika iesniegts ELFLA Lauku attīstības programmas  pasākuma “Lauku ekonomikas dāžādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros.

       Projekta mērķis ir uzlabot Vecpiebalgas novada jauniešu, fiziski aktīvo iedzīvotāju dzīves kvalitāti, dodot iespēju nodarboties ar fiziskām aktivitātēm labiekārtotā vidē ar atbilstošu sporta inventāru.

Projekta ietvaros paredzēts  labiekārtot Vecpiebalgas sporta zāli  un Inešu jauniešu centru. Novada jauniešu vajadzībām tiks iegādāti 40 slēpju un slēpju zābaku komplekti. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 11 063.15Ls, no kurām ELFLA finansējums ir 8297.32Ls. Projektu līdzfinansē Vecpiebalgas novada pašvaldība. Projekta īstenošana tika uzsākta 2010.gada novembrī.

Saistītie raksti

Back to top button