ĢIMENES ĀRSTI

Zaigas Zariņas ģimenes ārsta prakse

Ģimenes ārstes Z.Zariņas darbības pamatteritorija 2019.-2021. gadam – Dzērbenes pagasts

Adrese: Sabiedriskais centrs, Dzērbenes pagasts, Cēsu novads
T. 64170406, mob. 29482572

Ģimenes ārste Zaiga Zariņa pacientus pieņem:
Pirmdienās 9.30 – 12.00
Piektdienās 9.30 – 12.00

Prakses darba laiks:
Pirmdienās 11.00 – 16.00
Otrdienās 8.00 – 16.00
Trešdienās 8.00 – 16.00
Ceturtdienās 8.00 – 16.00
Piektdienās 8.00 – 16.00
Ģimenes ārsta palīgs Velga Pumpure

Arodārsta pārbaudes pēc pieraksta pirmdienās un piektdienās līdz plkst. 13.00.
Pierakstīšanās uz pieņemšanu pie ģimenes ārstes un arodārstes – tālr. 64170406.

Vecpiebalgas Doktorāts

Ģimenes ārstes I.Radziņas darbības pamatteritorija 2019.-2021. gadam – Vecpiebalgas pagasts un Inešu pagasts

„Doktorāts”, Vecpiebalgas pagasts, Cēsu novads, LV- 4122
T. 64161317
e-pasts: vecpdok@inbox.lv 

Prakses darba laiks:
Pirmdienās 11.00 – 19.00
Otrdienās 8.00 – 16.00
Trešdienās 8.00- 16.00
Ceturtdienās 8.00 – 16.00
Piektdienās 8.00 – 16.00

Ģimenes ārste Ilona Radziņa pacientus pieņem (tikai pēc iepriekšēja pieraksta):
Pirmdienās 13.00 – 19.00* (Vecpiebalgas doktorātā)
Otrdienās 8.00 – 13.00* (Vecpiebalgas doktorātā)
Trešdienās 8.30 – 13.30* (Vecpiebalgas doktorātā)
Ceturtdienās 9.00 – 11.00* (Inešu filiālē)
11.00-14.00* (Vecpiebalgas doktorātā)
Piektdienās 8.30 – 13.30* (Vecpiebalgas doktorātā)
*Pirmā pieņemšanas stunda paredzēta akūtajiem pacientiem.

Ģimenes ārsta palīgs Vita Antone pacientus pieņem:
Pirmdienās 11.00 – 13.00 (Vecpiebalgas Doktorātā)
Otrdienās 14.00 – 16.00 (Vecpiebalgas Doktorātā)
Trešdienās 13.30 – 15.30 (Vecpiebalgas Doktorātā)
Ceturtdienās 9.00 – 10.00 (Inešu filiālē)
11.00 – 12.00 (Vecpiebalgas Doktorātā)
Piektdienās 13.30 – 15.30

Inešu feldšerpunkts
“Upmalas”, Inešu pagasts, Cēsu novads
T. 64129322
Ģimenes ārste I.Radziņa pacientus pieņem:
ceturtdienās 9.00 – 14.00

INFORMĀCIJAI

  • Pieņemšana tikai pēc iepriekšēja pieraksta!
  • Otrdienās, trešdienās– analīžu nodošana pēc iepriekšēja pieraksta.
  • Darbības pamatteritorija: Vecpiebalgas pagasts un Inešu pagasts
  • Darba laikā attālinātās konsultācijas sniedz un pacientu pierakstu veic pa tel. 64161317 vai pa tel. 25672923
  • Mājas vizītes pieteikt līdz plkst. 13.00 pa tel. 64161317 vai 25672923
  • Dr. Ilonu Radziņu prombūtnes laikā aizvieto Dr. Evita Pundure. Tel. 64162344 Gaujas iela-6,  Jaunpiebalgas pagasts, “Jaunpiebalgas doktorāts”
Pirmdiena8.00 – 16.00
Otrdiena8.00 – 16.00
Trešdiena11.00 – 19.00
Ceturtdiena8.00 – 16.00
Piektdiena8.00 – 16.00
  • Ārpus prakses darba laika no plkst.17.00 līdz 8.00 un brīvdienās un svētku dienās – Ģimenes ārstu konsultatīvais tālrunis 66016001
  • Neatliekamos gadījumos 113; 03; 112
  • SIA “Madonas slimnīca” Rūpniecības ielā 38, Madona Uzņemšanas nod. tel. 64807066, Reģistratūras tel. 64860586

Ulda Vasiļevska ģimenes ārsta prakse

Ģimenes ārsta U.Vasiļevska darbības pamatteritorija 2019.-2021. gadam – Taurenes pagasts un Kaives pagasts

Taurenes feldšerpunkts
Krasta iela 15, Taurenes pagasts
Cēsu novads
T. 64170281

Ģimenes ārsts Uldis Vasiļevskis pacientus pieņem:
Ceturtdienās 10.00 – 15.00

Feldšerpunkta darba laiks:
Pirmdienās 9.00 – 14.00
Otrdienās 8.00 – 12.00 ; 13.00 – 17.00
Trešdienās 8.00 – 13.00
Ceturtdienās 8.00 – 15.00
Piektdienās 8.00 – 13.00
Ģimenes ārsta palīgs Daina Skrastiņa

Analīžu nodošana:
Otrdienās 8.00 – 10.00

Taurenes feldšeru vecmāšu punktā nodrošināta vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem.

Iepriekšējs pieraksts pie ģimenes ārsta pa tālr. 64170281

Kaives pagastā
“Pagasta Dārziņi”, Kaives pagasts, Cēsu novads, LV-4144
T. 29483207
Ģimenes ārsts pacientus pieņem:
otrdienās 10.00 – 14.00

Back to top button