ĢIMENES ĀRSTI

Zaigas Zariņas ģimenes ārsta prakse

Ģimenes ārstes Z.Zariņas darbības pamatteritorija 2019.-2021. gadam – Dzērbenes pagasts

Adrese: Sabiedriskais centrs, Dzērbenes pagasts, Cēsu novads
T. 64170406, mob. 29482572

Ģimenes ārste Zaiga Zariņa pacientus pieņem:
Pirmdienās 9.30 – 12.00
Piektdienās 9.30 – 12.00

Prakses darba laiks:
Pirmdienās 7.00 – 15.00
Otrdienās 7.00 – 15.00
Trešdienās 7.00 – 15.00
Ceturtdienās 7.00 – 15.00
Piektdienās 7.00 – 15.00
Ģimenes ārsta palīgs Velga Pumpure

Arodārsta pārbaudes pēc pieraksta pirmdienās un piektdienās līdz plkst. 13.00.
Pierakstīšanās uz pieņemšanu pie ģimenes ārstes un arodārstes – tālr. 64170406.

Vecpiebalgas Doktorāts

Ģimenes ārstes I.Radziņas darbības pamatteritorija 2019.-2021. gadam – Vecpiebalgas pagasts un Inešu pagasts

„Doktorāts”, Vecpiebalgas pagasts, Cēsu novads, LV- 4122
T. 64161317
e-pasts: vecpdok@inbox.lv 

Prakses darba laiks:
Pirmdienās 11.00 – 19.00
Otrdienās 8.00 – 16.00
Trešdienās 8.00- 16.00
Ceturtdienās 8.00 – 16.00
Piektdienās 8.00 – 16.00

Ģimenes ārste Ilona Radziņa pacientus pieņem:
Pirmdienās 13.00 – 19.00
Otrdienās 8.00 – 13.00
Trešdienās 8.30 – 13.30
Ceturtdienās 9.00 – 14.00 (Inešu filiālē)
Piektdienās 8.30 – 13.30
Pirmā pieņemšanas stunda paredzēta akūtajiem pacientiem.

Ģimenes ārsta palīgs Vita Antone pacientus pieņem:
Pirmdienās 11.00 – 13.00
Otrdienās 14.00 – 16.00
Trešdienās 13.30 – 15.30
Ceturtdienās 14.00 – 16.00
Piektdienās 13.30 – 15.30

Inešu feldšerpunkts
“Upmalas”, Inešu pagasts, Cēsu novads
T. 64129322
Ģimenes ārste I.Radziņa pacientus pieņem:
ceturtdienās 9.00 – 14.00

  • INFORMĀCIJAI
  • Pierakstīšanās uz pieņemšanu pie ģimenes ārstes – tālr. 64161317.
  • Mājas vizītes pieteikšana – tālr. 64161317 vai +371 29493314 līdz plkst. 15.00.
  • Neatliekamās palīdzības gadījumā zvanīt NMPD – tālr. 03, 113 vai 112.
  • Ģimenes ārstu konsultatīvais tālrunis 66016001 darba dienās no plkst. 17.00 līdz 8.00, brīvdienās un svētku dienās visu diennakti.
  • Ģimenes ārstes aizvietotājs – ģimenes ārsts Uldis Vasiļevskis ( Skujenes pagasts, “Gaismas” , tālr. 29483207 ).
  • Ārkārtas situācijās griezties tuvākajā ārstniecības iestādē – Madonas slimnīcā, Rūpniecības ielā 38, Uzņemšanas nodaļas tālr. 64807066.

Ulda Vasiļevska ģimenes ārsta prakse

Ģimenes ārsta U.Vasiļevska darbības pamatteritorija 2019.-2021. gadam – Taurenes pagasts un Kaives pagasts

Taurenes feldšerpunkts
Krasta iela 15, Taurenes pagasts
Cēsu novads
T. 64170281

Ģimenes ārsts Uldis Vasiļevskis pacientus pieņem:
Ceturtdienās 10.00 – 15.00

Feldšerpunkta darba laiks:
Pirmdienās 9.00 – 14.00
Otrdienās 8.00 – 12.00 ; 13.00 – 17.00
Trešdienās 8.00 – 13.00
Ceturtdienās 8.00 – 15.00
Piektdienās 8.00 – 13.00
Ģimenes ārsta palīgs Daina Skrastiņa

Analīžu nodošana:
Otrdienās 8.00 – 10.00

Taurenes feldšeru vecmāšu punktā nodrošināta vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem.

Iepriekšējs pieraksts pie ģimenes ārsta pa tālr. 64170281

Kaives pagastā
“Pagasta Dārziņi”, Kaives pagasts, Cēsu novads, LV-4144
T. 29483207
Ģimenes ārsts pacientus pieņem:
otrdienās 10.00 – 14.00

Back to top button