DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

VESELĪGU, VEIKSMĪGU UN DARBĪGU 2021. GADU!

Janvāris 2021. Priekšsēdētāja sleja.
Godātie Vecpiebalgas novada iedzīvotāji!
Ir sācies jauns gads, un tas, kā jau vienmēr, sev līdzi atnes jaunus izaicinājumus, apņemšanos un cerības. Jaunais gads ir iesācies balts, dienas pamazām kļūst arvien garākas un gaišākas. Domāju, ka aizvadītā gada sūrā pieredze, kas mūsu ikdienu ir padarījusi absolūti netipisku, ļauj cerēt, ka šajā gadā mēs spēsim pamazām atgriezties normālā dzīves ritmā. Vai tā būs, to parādīs laiks un lielā mērā arī mūsu pašu disciplīna.
Lai vai kā arī būtu ar mūsu netipisko ikdienu, dzīve turpinās, un arī šajā gadā mūs sagaida jauni izaicinājumi, interesanti notikumi un vēsturiski pavērsieni. Jūnijā, kad gads jau būs teju pusē, notiks jaunās pašvaldību vēlēšanas. Līdz ar tām noslēgsies arī Vecpiebalgas novada kā autonomas pašvaldības dzīves cikls – vēlēsim jaunā, lielā Cēsu novada pašvaldību, kura darbu sāks 1. jūlijā. Tas noteikti nesīs būtiskas pārmaiņas. Taču, lai iedzīvotāju ikdienai šīs pārmaiņas nebūtu apgrūtinošas, pārvaldības sistēma visu šo gadu turpinās strādāt kā līdz šim – jā, nebūs vairs Vecpiebalgas novada domes un tās deputātu, taču tīri administratīvi Vecpiebalgas novadā ietilpstošos pagastus – Kaivi, Inešus, Dzērbeni, Taureni un Vecpiebalgu – pārvaldīs vienoti, kā līdz šim. To, kāda būs pārvaldība pēc gada, protams, noteiks jaunā Cēsu novada dome, taču ļoti ceru, ka netiks pieņemti lēmumi, kas iedzīvotāju ikdienu padarīs sarežģītu.
Līdzīgi kā ar pārvaldību, pavisam skaidri un konkrēti ar kaimiņu novadu vadītājiem, kuru vadītās pašvaldības pēc vēlēšanām ietilps jaunveidojamajā Cēsu novadā, esam vienojušies, ka budžetu visam 2021. gadam plānosim autonomu katram līdzšinējam novadam. Tas nozīmē, ka, strādājot pie 2021. gada Vecpiebalgas novada pašvaldības budžeta, ko stiprināsim janvāra beigās, ar domes deputātiem un speciālistiem to plānosim visam kalendārajam gadam. Neskatoties uz to, ka valsts – līdz ar sava budžeta apstiprināšanu – ir ne vien atņēmusi pašvaldībām daļu ieņēmumu (IIN proporcijas samazinājums), bet uzlikusi par pienākumu arī vairāk izdot (minimālās algas un pabalstu palielinājums), Vecpiebalgas novada pašvaldība, gluži kā iepriekšējos divos gados, budžetā plāno arī investīcijas, tostarp izglītības un infrastruktūras sakārtošanas virzienos, par ko iedzīvotājus informēsim atsevišķi.
Taurenieši, dzērbenieši, kaivēnieši, inešnieki un vecpiebaldzēni, šis ir gads, kurā jums īpaši gribu vēlēt veselību. Tāds laiks. Un izturību šajā sarežģītajā laikā. Veiksmi, darbasparu un gaišas domas 2021. gadā!
Indriķis Putniņš, domes priekšsēdētājs

Saistītie raksti

Back to top button