Pārvaldes jaunumiUzņēmējdarbība

VIDZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS UZSĀCIS DARBU PIE JAUNA PROJEKTA

No 2019. gada oktobra Vidzemes plānošanas reģions uzsācis darbu pie jauna un ambicioza Apvārsnis 2020 (Horizon2020) projekta – “Adaptīva mikroklimata pārvaldība lauksaimniecībā (StarGate)” īstenošanas.
Vidzeme noteikta kā projekta pilotteritorija Latvijā, lai meklētu risinājumus, kas palīdzētu reģiona lauksaimniekiem mazināt klimata pārmaiņu negatīvo ietekmi nozarē. Izmantojot Eiropas Savienības finansējumu, plānots radīt uzticamu laikapstākļu prognozēšanas programmu, kas apvienota ar ražas zaudējumu kalkulatoru, piedāvājot atsevišķu plānotājrīku seku novēršanai. Projekta rezultāti šoreiz īpaši būtiski, jo tie tiks ņemti vērā reģiona teritorijas plānošanā, ņemot vērā, ka spēja pielāgoties mainīgiem vides un ekonomiskajiem apstākļiem ir definēta kā svarīgs Vidzemes plānošanas reģiona attīstības priekšnoteikums.
Arī citās valstīs projekta ietvaros plānoti nozīmīgi pilotprojekti, kas ietver ainavu pārvaldības un lauku saimniecību darbības pielāgošanu klimata pārmaiņām, lauku apūdeņošanas sistēmu pilnveidi u.c. Vairāki no pilotiem skars arī lauksaimniecības dzīvnieku menedžmentu, gan risinot problēmas, kas saistītas ar šo dzīvnieku ietekmi uz siltumnīcas efektu radošo gāzu emisiju palielināšanos, gan arī vienlaikus risinot lauksaimniecības dzīvnieku labturības un produkcijas ieguves jautājumus, izmantojot augsto tehnoloģiju risinājumus.
Šobrīd īpašas raizes visā Eiropā izskan saistībā ar klimata pārmaiņu radītās ietekmes sekām lauksaimniecībā. Tiešo ietekmi jūt gan zemnieki, gan uzņēmēji, kuru produkcijas pamatā ir lauksaimniecības vai meža resursi, un arī patērētāji sāk apjaust neizbēgamos draudus. Papildus grūtības sagādā fakts, ka, jo mazāks uzņēmējs/lauksaimnieks, jo šķietami grūtāk nonākt pie ilgtspējīga risinājuma, turklāt tos ieviešot individuāli nevar runāt par ilgtspēju.
Projektā StarGate piedalās 26 partneri no 13 valstīm, taču risinājumu testēšana realitātē notiks vien sešās valstīs – Čehijā, Izraēlā, Grieķijā, Beļģijā, Spānijā un arī Latvijā. Projekts Latvijā tiks īstenots sadarbībā ar Vidzemes Augstskolu. Projekta īstenošanas ilgums – līdz 2023. gada 30.septembrim.
Programma “Apvārsnis 2020” ir visu laiku lielākā Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programma, kuru atbalstījuši politiskā līmenī Eiropas valstu līderi un Eiropas Parlamenta deputāti, vienojoties, ka ieguldījums pētniecībā un inovācijās ir nozīmīgs Eiropas nākotnei. Ar programmas starpniecību pētniecība tiek sasaistīta ar inovācijām, pievēršot uzmanību trīs konkrētām jomām: zinātnes izcilībai, rūpniecības prioritātei un sabiedrības problēmām.


Jautājumiem: Laila Gercāne, Attīstības un projektu nodaļas vadītāja Vidzemes plānošanas reģionā, laila.gercane@vidzeme.lv
Informāciju sagatavojusi: Anita Āboliņa, sabiedrisko attiecību vadītāja Vidzemes plānošanas reģionā, anita.abolina@vidzeme.lv

Saistītie raksti

Back to top button