IEPIRKUMIIEPIRKUMI 2012. GADS

Vienas lietotas vieglās automašīnas iegāde Vecpiebalgas novada pašvaldības vajadzībām

Publikācijas datums
26.aprīlis 2012.g.
Iepirkuma metode Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.¹ panta kārtībā. Publisks piegādes vai pakalpojumu līgums, kura paredzamā līgumcena ir vienāda ar 3000 latu vai lielāka, bet mazāka par 20000 latu
Iepirkuma veids
Pakalpojums, pirkums
Pasūtītājs
Vecpiebalgas novada pašvaldība
Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
Kontaktpersona Hugo Duksis tālr. 29451641, fakss 64161969, e-pasts vecpiebalga@vecpiebalga.lv
Identifikācijas numurs
VNP-2012/11
Paredzamā iepirkuma priekšmets “Vienas lietotas vieglās automašīnas iegāde Vecpiebalgas novada pašvaldības vajadzībām”
CVP kods
34115300-9
Piedāvājums spēkā līdz 2012.gada 09.maija plkst. 11.00
Vērtēšanas kritēriji Zemākā cena
Pielikumi Nolikums  šeit
Iepirkuma rezultāts Pieņemtais lēmums šeit

Saistītie raksti

Back to top button