Izsoles

Zemes nomas tiesību izsole nekustamā īpašuma „Čabu karjers”, Vecpiebalgas pagastā zemes vienībai

2020.gada 17.augustā plkst. 9:30 Vecpiebalgas novada administratīvajā centrā Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā Vecpiebalgas pagastā Vecpiebalgas novadā notiks zemes nomas tiesību izsole nekustamā īpašuma „Čabu karjers”, Vecpiebalgas pagastā Vecpiebalgas novadā, kadastra Nr. 4292 004 0018  , zemes vienības ar  kadastra apzīmējumu 4292 004 0133,  daļai 2.8 ha platībā .

Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs –48.00 EUR  (bez PVN) gadā , Izsoles solis – 1.00 EUR Pieteikšanās izsolei līdz 2020.gada 17.augusta plkst. 9:00. Pieteikumi iesniedzami Vecpiebalgas novada administratīvajā centrā „Alauksta ielā 4” Vecpiebalgā Vecpiebalgas pagastā Vecpiebalgas novadā vai elektroniski vecpiebalga@vecpiebalga.lv
Informācija www.vecpiebalga.lv ,  tālr. 26115317 Daina Slaidiņa

Saistītie raksti

Back to top button