Izsoles

Zemes nomas tiesību izsole nekustamā īpašuma „Jaunmelderi” Taurenē zemes vienībai

2020.gada 16. aprīlī plkst. 9:00 Taurenes pagasta pārvaldē „Nēķina muižā” Taurenē, Taurenes pagastā, Vecpiebalgas novadā, notiks zemes nomas tiesību izsole nekustamā īpašuma „Jaunmelderi” Taurenē, Taurenes pagastā, Vecpiebalgas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4286 002 0274 lauksaimniecībā izmantojamās zemes daļai 1.3 ha platībā.
Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs – EUR 28.00 (bez PVN) gadā, izsoles solis – EUR 1.00.
Pieteikšanās izsolei līdz 2020. gada 16. aprīļa plkst. 8:50. Pieteikumi iesniedzami Taurenes pagasta pārvaldē „Nēķina muižā” Taurenē, Taurenes pagastā, Vecpiebalgas novadā, pārvaldes vadītājai vai elektroniski vecpiebalga@vecpiebalga.lv.
Informācija www.vecpiebalga.lv , tālr. 26115317 Daina Slaidiņa.

Saistītie raksti

Apskati arī šo
Close
Back to top button