Izsoles

Zemes nomas tiesību izsole nekustamam īpašumam „Lībiešu kalns”, Vecpiebalgas pagastā

2020.gada 17.augustā plkst. 10:30 Vecpiebalgas novada administratīvajā centrā Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā Vecpiebalgas pagastā Vecpiebalgas novadā notiks zemes nomas tiesību izsole nekustamam īpašumam „Lībiešu kalns”, Vecpiebalgas pagastā Vecpiebalgas novadā, kadastra Nr. 4292 001 0239, zemes vienības kadastra apzīmējums 4292 001 0239, platība 1.2 ha.

Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs –28.00 EUR  (bez PVN) gadā , Izsoles solis – 1.00 EUR Pieteikšanās izsolei līdz 2020.gada 17.augusta plkst. 10:00. Pieteikumi iesniedzami Vecpiebalgas novada administratīvajā centrā „Alauksta ielā 4” Vecpiebalgā Vecpiebalgas pagastā Vecpiebalgas novadā vai elektroniski vecpiebalga@vecpiebalga.lv
Informācija www.vecpiebalga.lv ,  tālr. 26115317 Daina Slaidiņa

Saistītie raksti

Back to top button