Izsoles

Zemes nomas tiesību izsole nekustamam īpašumam „Pļavēni”, Vecpiebalgas pagastā

2020.gada 17.augustā plkst. 10:00 Vecpiebalgas novada administratīvajā centrā Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā Vecpiebalgas pagastā Vecpiebalgas novadā notiks zemes nomas tiesību izsole nekustamam īpašumam „Pļavēni”, Vecpiebalgas pagastā Vecpiebalgas novadā, kadastra Nr. 4292 004 0141  , zemes vienību kadastra apzīmējumi 4292 004 0141, 4292 004 0142,  platība 2.9 ha .

Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs –87.00 EUR  (bez PVN) gadā , Izsoles solis – 1.00 EUR Pieteikšanās izsolei līdz 2020.gada 17.augusta plkst. 9:30. Pieteikumi iesniedzami Vecpiebalgas novada administratīvajā centrā „Alauksta ielā 4” Vecpiebalgā Vecpiebalgas pagastā Vecpiebalgas novadā vai elektroniski vecpiebalga@vecpiebalga.lv
Informācija www.vecpiebalga.lv ,  tālr. 26115317 Daina Slaidiņa

Saistītie raksti

Back to top button