Pašvaldības jaunumiSports

ZEMLEDUS MAKŠĶERĒŠANAS SACENSĪBAS DZĒRBENĒ

10.martā no plkst. 9.00 zemledus makšķerēšanas sacensības Dzērbenē. Dalībnieku reģistrācija no plkst. 8:20 līdz plkst. 8:50. Sacensībās var piedalīties ikviens makšķernieks, uzrādot derīgu makšķernieka karti.

Vecpiebalgas novada sacensības zemledus makšķerēšanā 2019
NOLIKUMS
Mērķi
Popularizēt makšķerēšanas sportu novadā. Iesaistīt novada iedzīvotājus sportiskās aktivitātēs.
Sacensību vieta un laiks Sacensības notiek Dzērbenē. Reģistrācija un sacensību sākums pie Dzērbenes pagasta pārvaldes.
Sacensību
2019. gada 10. martā plkst. 9:00 (makšķerēšanas ilgums – 5 stundas). Makšķerēšanas ilgums var tikt mainīts sacensību norises dienā.
Reģistrācija no plkst. 8:20-8:50.
Vadība – Sacensības organizē Vecpiebalgas novada pašvaldība.

Sacensību noteikumi

 1. Sacensībās var piedalīties ikviens makšķernieks, uzrādot derīgu makšķernieka karti.
 2.  Nozvejotās zivis nedrīkst nomest sniegā vai uz ledus, tās jāglabā maisiņā vai kastē.
 3. Dalībnieki drīkst makšķerēt, urbt āliņģus ne tuvāk kā 5m viens no otra.
 4. Dalībnieks drīkst rezervēt vienu āliņģi, atzīmējot to ar kādu priekšmetu vai karodziņu, lai tas būtu pamanāms.
 5. Sacensībās drīkst makšķerēt vienlaicīgi ar vienu makšķerīti, kurai ir viens āķis.
 6. Sacensību beigās zivis ievieto plastikāta maisiņā un nodod tiesnesim.
 7. Aizliegts nozvejotās zivis nodot citam makšķerniekam.
 8.  Sacensības notiek saskaņā ar makšķerēšanas noteikumiem LR ūdenstilpēs.
 9. Par ēsmu aizliegts izmantot dzīvu zivtiņu.
 10. Atskanot sacensību beigu signālam, dalībniekiem 15 min laikā jāierodas uz loma svēršanu.
 11. Par tīšu noteikumu neievērošanu un nesportisku rīcību – diskvalifikācija.

Dalībnieku grupas
V-vīrieši, S-sievietes

Vērtēšana
Nozvejotās zivis tiek svērtas, un uzvar dalībnieks ar smagāko kopējo lomu. Vienāda svara gadījumā uzvar dalībnieks, kurš uzrāda garāku zivi.
Lielākā zivs tiek svērta. Šajā nominācija uzvar dalībnieks, kuram smagākā zivs. Vienāda svara zivju gadījumā uzvar dalībnieks, kurš uzrāda garāku zivi. 

Apbalvošana: Tiek apbalvoti 1.-3. vietas ieguvēji katrā grupā un lielākās zivs ieguvējs.

Kontakttālrunis: 28204453

Saistītie raksti

Back to top button