Novads

ZIEMASSVĒTKU DIEVKALPOJUMI VECPIEBALGĀ

24.decembrī plkst.16.00 Vecpiebalgas ev.lut. baznīcā Ziemassvētku vakara dievkalpojums.
26.decembrī plkst.10.00 Vecpiebalgas ev.lut. baznīcā dievkalpojums.
Dievkalpojumi notiks, ievērojot valstī noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības un ierobežojumus.

Kontaktinformāciju skatīt draudzes facebook lapā : https://www.facebook.com/vecpiebalgasdraudze/

Saistītie raksti

Back to top button